GABINET ENDOKRYNOLOGII KLINICZNEJ
Prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski

Specjalista Chorób WewnętrznychSpecjalista EndokrynologSpecjalista Diabetolog

Wrocław
Wałbrzych

Wrocław

ul. Władysława Nehringa 18, 50-381 Wrocław

Rejestracja:

tel.: 74 841 04 08
w godzinach 12:00 – 19:00

Pacjenci poniżej 16 roku życia są przyjmowani jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Cennik

Wałbrzych

Prywatne Gabinety Lekarskie „SALUS”

ul. Blankowa 47
58-316 Wałbrzych

Rejestracja:

tel.: 74 841 04 08
w godzinach 12:00 – 19:00

Pacjenci poniżej 16 roku życia są przyjmowani jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Cennik

Prof. dr n. med. Jacek Daroszewski

Prof. dr n. med. Jacek Daroszewski jest endokrynologiem klinicznym i diabetologiem o szerokim polu zainteresowań zawodowych. Swoją pasję do endokrynologii odkrył jako student medycyny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W swojej pracy doktorskiej zajmował się projektami związanymi z syntezą obwodowej estrogenu na Uniwersytecie w Utrechcie. Ta dziedzina wiedzy została dodatkowo wzmocniona podczas stażu podoktorskiego pod kierunkiem prof. Thijssen’a i prof Blankenstein’a.

Ponadto rozwijał swoje umiejętności w zakresie diabetologii również podczas szkolenia w Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie w dziale prof. Heine’a.

Brał udział w krajowym programie badań nad genetycznymi, molekularnymi i fizjologicznymi podstawami otyłości u ludzi. W dziedzinie tarczycy jest autorem uporządkowanego, interdyscyplinarnego protokołu leczenia orbitopatii Gravesa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu a także opublikował artykuły na temat klinicznych i genetycznych aspektów tej choroby.

Obecnie nadzoruje projekty dotyczące medycyny metabolicznej. Jego indeks cytowań wynosi ~ 460, Hirsh Index 13. Został zaproszony do udziału w licznych krajowych i międzynarodowych seminariach i kursach.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatna Praktyka Lekarska pod
nazwą Jacek Daroszewski Gabinet Lekarski z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza
38/1, 53-136 Wrocław

Uzyskane podczas rejestracji Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres
e-mail, numer telefonu) będą wykorzystywane  jedynie w celu wykonywania usług
medycznych, czyli udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji
medycznej, korespondencji z Pacjentem i wykonania innych czynności ustawowo
określonych przepisami obowiązków prawnych, które regulują działalność wszystkich
podmiotów leczniczych, w szczególności zaś ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO).
Przepisy te określają także okres, przez który będą przechowywane Państwa dane
osobowe oraz dokumentacja medyczna, czyli przynajmniej na okres udzielania
świadczeń zdrowotnych, a zależności od rodzaju przetwarzanej dokumentacji
medycznej nawet do 30 lat.
Posiadają Państwo jednocześnie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Formularz kontaktowy